Changelog

รายการสรุปการเปลี่ยนอัพเดทในแต่ละเวอร์ชันของ Wallet Story

v6.1.0 - 25 Oct 2020

Added

 • สรุปรายสัปดาห์

 • เงินเดือน

 • การปรับแต่งหน้าจอเลือกหมวดหมู่

 • การปรับแต่งหน้าจอเลือกหมวดหมู่ย่อย

 • ตัวนำทางการในฟอร์มเพิ่มรายการ

 • สามารถเพิ่มวันที่และเวลา สำหรับการชำระหนี้ / รายรับค้างรับได้

 • เพิ่มไอคอนหมวดหมู่กีฬาจำนวน 53 ไอคอน (รายการไอคอน)

Fixed

 • แก้ไขบัคการส่งออกไฟล์ excel บัญชีธนาคาร

 • แก้ไขบัคการนำเข้าไฟล์

Changed

 • ปรับเปลี่ยนหน้าจอเลือกแท็กจาก Grid เป็น List

v6.0.3 - 17 Oct 2020

Added

 • เพิ่มไอคอน จำนวน 72 ไอคอน (รายการไอคอน)

 • เพิ่มการแสดงจำนวนบัตรเครดิตในภาพรวม

Fixed

 • แก้บัคการกำหนดบัญชีเริ่มต้น

Improved

 • ปรับปรุงการแสดงแผนภูมิในสรุปต่างๆ

 • ปรับปรุงการแสดงผลคำแนะนำในรายละเอียด

v6.0.0 - 10 Oct 2020

Added

 • App Widget สำหรับ Android

 • หน้าตั้งค่า Widget

 • เพิ่มการแสดงรายการในหน้าสรุปเมื่อเลือกที่หมวดหมู่

 • แนบรูปภาพในรายการด้วยกล้อง

 • เพิ่มปฏิทินในสรุปรายเดือน

 • สามารถกำหนดบัญชีเริ่มต้น

 • สามารถคัดลอกรายการได้

 • สามารถกดสร้างรายการโดยการกดที่วันในปฏิทิน

 • เพิ่มความสามารถการค้นหารายการจากระยะเวลาและประเภทของรายการ

 • เพิ่มการแสดงผลรวมของรายการในผลการค้นหา

 • เพิ่มการแสดงงบประมาณในหน้าภาพรวม

Fixed

 • แก้ไขบัคจัดเรียงใน iOS

 • แก้ไขบัค crash เมื่อจัดเรียงบัญชีธนาคารใน Android

Improved

 • ปรับปรุงเครื่องคิดเลขให้สามารถกด operator ต่อเนื่องได้

 • ปรับปรุงการแสดงผลปฏิทิน

 • ปรับปรุงการเลือก หมวดหมู่ย่อย แท็ก ในหน้าเลือกรายการ

v5.11.0 - 26 Sep 2020

Added

 • เพิ่มตัวเลือกหมวดหมู่ย่อยล่าสุด / ใช้งานบ่อย ในหน้าสร้างรายการ

 • เพิ่มตัวเลือกแท็กที่ใช้ล่าสุด (Recent tag)

 • เพิ่มมคำแนะนำในรายละเอียดที่เคยใช้ (Suggestion)

 • เพิ่มการแสดงงบประมาณวันนี้ / เดือนนี้ ในภาพรวม

 • เพิ่มตัวเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตในหน้าเพิ่มรายการ

 • เพิ่มปฏิทินเดือนนี้ ในหน้าภาพรวม

 • สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ย่อยได้

 • เพิ่มการแสดงจำนวนรวมในตารางสรุป รายวัน/รายเดือน/รายปี/สรุปแท็ก

v5.10.4 - 22 Sep 2020

Added

 • เพิ่มตัวเลือกการลบข้อมูล ลบเฉพาะหมวดหมู่ย่อย

Improved

 • แก้ไขให้สามารถบันทึกข้อมูลเวลาย้อนหลังไปได้ 10 ปี จากเดิมกำหนด 1 ปี

v5.10.0 - 20 Sep 2020

Added

 • สามารถกำหนดสกุลเงินแยกแต่ละบัญชี

 • เพิ่มการแสดงจำนวนผลรวม (ไม่รวมหนี้สิน) ในภาพรวม

 • เพิ่มการตั้งค่ากำหนด แสดง/ซ่อน เวลาของรายการ

Fixed

 • แก้บัค PIN code ทำงานเฉพาะครั้งแรก

 • แก้บัคไม่แสดงแจ้งเตือนงบประมาณรายเดือน

 • แก้ไขปัญหาไม่สามารถลบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (เฉพาะใน iOS)

Improved

 • ปรับปรุงหน้าเพิ่มรายการให้เหมาะสมกับแท็บเลตและ iPad

 • ปรับปรุงหน้าสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก ให้รองรับหน้าจอแท็บเลตและ iPad

 • ปรับปรุงหน้างบประมาณ รายวัน / รายเดือน / รายปี ให้รองรับหน้าจอแท็บเลตและ iPad

 • ปรับปรุงหน้าจอเลือกบัญชีให้แสดงเต็มจอ

v5.9.0 - 9 Sep 2020

Added

 • สามารถปรับแต่งหมวดหมู่ได้ในสรุปหมวดหมู่

 • สามารถล้างข้อมูลเฉพาะบัญชีได้ (ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน)

 • เพิ่มตัวเลือก "ขั้นสูง" ให้กับหมวดหมู่ โดยสามารถเพิ่มแท็กและหมวดหมู่ย่อยเป็นค่าเริ่มต้นได้ โดยจะทำงานตอนที่เพิ่มรายการแล้วเลือกหมวดหมู่

 • สามารถกำหนด PIN ก่อนเข้าแอปได้ โดยตั้ง PIN ได้ที่ ตั้งค่า > ทั่วไป โดยการเปิดใช้งาน PIN จะตั้งล็อคอินก่อน

 • กรณีลืม PIN สามารถกดปุ่ม ลืม PIN ด้านบนขวา ใน หน้า PIN แล้วเข้าสู่ระบบ จากนั้นแอพจะปิดการใช้งาน PIN

 • สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ สแกนลายนิ้วมือ หรือ Face ID สามารถเปิดใช้งานได้เช่นกัน โดนจะต้องเปิดใช้งาน PIN ก่อน

 • เพิ่มตัวเลือกเดือนที่ต้องการ สำหรับการส่งออกไฟล์ excel รายการ

 • เพิ่มตัวเลือกส่งออกข้อมูลต่างๆเป็นไฟล์ excel รองรับ บัญชีธนาคาร , หนี้สิน , รายรับค้างรับ , แท็ก

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดการส่งออกไฟล์ excel

Improved

 • ปรับปรุงหน้าเข้าสู่ระบบ

 • ปรับปรุงให้สามารถลบหมวดหมู่ย่อยที่ถูกเลือกได้ง่ายขึ้นในหน้าเพิ่มรายการ

v5.8.0 - 29 Aug 2020

Added

 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • สามารถเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ (avatar)

 • สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้งานที่แสดงในแอพ

 • สามารถกำหนดระยะเวลาการออมเงิน

 • การส่งออกข้อมูลไฟล์ excel รองรับ แท็ก หมวดหมู่ย่อย

 • เพิ่มตัวเลือกปรับแต่งการส่งออกไฟล์ excel

 • เพิ่มคำอธิบายวิธีการใช้งานในหน้าต่างๆ

v.5.7.0 - 12 Aug 2020

Added

 • เพิ่มการสรุปงบประมาณตามหมวดหมู่ใน สรุปรายปี / สรุปรายเดือน / สรุปรายวัน

 • เพิ่มหน้าจอเชิญชวนให้คะแนนและรีวิวแอพ

 • เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อเกินงบประมาณ

 • เพิ่มหน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเกินงบ กำหนดได้ 4 แบบ คือ เกินงบรายวัน / เกินงบหมวดหมู่รายวัน / เกินงบรายเดือน / เกินงบหมวดหมู่รายเดือน

v5.6.0 - 5 Aug 2020

Added

 • สามารถแก้ไขเงินคงเหลือ (balance) บัญชีธนาคารได้โดยตรง

 • เพิ่มการแสดงภาพรวมหนี้สิน

 • สามารถจัดเรียงหนี้สิน

 • แสดงภาพรวมรายรับค้างรับ

 • สามารถจัดเรียงรายรับค้างรับ

Improved

 • ปรับปรุงหน้าจอแยกหนี้สินคงเหลือและหนี้ที่สำเร็จแล้วออกจากกัน

 • ปรับให้สามารถกำหนดวันที่ของรายการได้ล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี

v5.5.0 - 26 Jul 2020

Added

 • เพิ่มปุ่มแก้ไข/ลบ รายการ ในหน้ารายการต่างๆในหน้าสรุป

 • สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/คำนวณคงเหลือ ความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

 • รองรับการแสดงความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร แสดงร่วมกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง (กรณีโอนเงิน) และหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง (กรณีถอนเงินซื้อของ/รับเงินจากรายรับ) *ความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะกับรายการที่สร้างใน v5.5 ขึ้นไป

 • รองรับการแสดงความเคลื่อนไหวของหนี้สิน ร่วมกับบัญชีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง *ความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะกับรายการที่สร้างในเวอร์ชัน 5.5 ขึ้นไป

 • รองรับแสดงความเคลื่อนไหวของรายรับค้างรับร่วมกับบัญชีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง *ความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะกับรายการที่สร้างในเวอร์ชัน 5.5 ขึ้นไป

 • แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารร่วมกับรายการ และสามารถกดดูรายละเอียดรายการนั้นได้ *ความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะกับรายการที่สร้างในเวอร์ชัน 5.5 ขึ้นไป

 • สามารถชำระดอกเบี้ยหนี้สิน ในหน้าบัตรเครดิต

 • เพิ่มการแสดงรายละเอียดของดอกเบี้ยหนี้สินในหน้าบัตรเครดิต

 • เพิ่มทางลัดการสร้างแท็กในหน้าเลือกแท็ก

 • เพิ่มทางลัดดารสร้างหมวดมู่ย่อยในหน้าเลือกหมวดหมู่ย่อย

 • เพิ่มความสามารถ Note bookmark สร้างข้อความที่ใช้บ่อยๆสำหรับรายละเอียดของรายการรายรับรายจ่าย

 • สามารถย้ายรายการไปบัญชีอื่น

Improved

 • ปรับให้แสดงทศนิยม (จะซ่อนทศนิยมเมื่อจำนวนมากกว่าหลักล้าน)

 • ร้านค้าสำหรับการอัพเกรดเชื่อมต่อกับ Google Play store

 • ปรับปรุงการส่งออก / นำเข้า รองรับ Note bookmark, ความเคลื่อนไหวที่เชื่อมกับกับบัญชีธนาคาร/หนี้สิน/รายรับค้างรับ

v5.4.6 - 28 Apr 2020

Added

 • เพิ่มเมนูส่งออกข้อมูลรายการ เป็น Excel (เฉพาะ Wallet Story Pro)

 • สามารถกำหนดหมวดหมู่ย่อยให้หนี้สิน

 • สามารถกำหนดหมวดหมู่ย่อยให้รายรับค้างรับ

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดจำนวนเงินสดระหว่างการฝากเงิน / ถอนเงินบัญชีธนาคาร

Improved

 • ปรับปรุงแยกเมนูส่งออกสำรองข้อมูลออกมาเป็นหน้าใหม่

v5.4.3 - 24 Apr 2020

Added

 • เพิ่มตัวเลือกตั้งค่าการแสดงผลรายการ (ไอคอนบนขวาในหน้ารายการของฉัน)

 • สามารถปรับให้ แสดง/ซ่อน รายการฝาก/ถอน ปกติ

 • สามารถปรับให้ แสดง/ซ่อน รายการฝากถอนที่เกิดจากการชำระ/รับเงิน

 • สามารถใช้ไอคอนหมวดหมู่ย่อยแทนไอคอนหมวดหมู่ (ถ้ามี)

 • สามารถกำหนดโหมดการแสดงเริ่มต้นของรายการ

 • เพิ่มกลุ่มรายจ่ายหมวดหมู่ย่อย โดยกลุ่มรายจ่ายจะถูกนำไปใช้กับรายงานรายจ่ายต่างๆในอนาคต โดยมีให้เลือก คือ ไม่มีกลุ่ม / ชีวิตประจำวัน / ทั่วไป / ลงทุน / ไม่จำเป็น

 • เพิ่มหน้าหมวดหมู่ย่อยให้แสดงหมวดหมู่ย่อยแยกตามกลุ่มรายจ่าย

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดดอกเบี้ยในหนี้สินไม่แสดง

 • แก้ไขข้อผิดพลาดในปฏิทินหมวดหมู่ให้สามารถกดเพื่อแสดงรายการ

 • แก้ไขข้อผิดพลาดในปฏิทินหมวดหมู่ย่อยให้สามารถกดเพื่อแสดงรายการได้

 • แก้ข้อผิดพลาดการแสดงผลในหน้างบประมาณรายวัน / รายเดือน / รายปี

v5.4.0 - 19 Apr 2020

Added

 • เพิ่มการแสดงรายการในหน้าสรุปต่างๆ โดยที่ตารางรางจะสามารถกดแล้วแสดงรายละเอียดรายการ

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากตารางสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากภาพรวมสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากสรุปรายเดือนแบบกราฟเส้น

 • เพิ่มตัวเลือก "เลือกทั้งหมด" ในหน้าเลือกแท็ก

Fixed

 • แก้ข้อผิดพลาดการเลือกวันแล้วไปที่สรุปรายวันในหน้าปฏิทิน

v5.3.9 - 18 Apr 2020

Improved

 • ปรับปรุงการเพิ่มรายการถูกยืมให้แสดงรายละเอียดมากขึ้นและสามารถเพิ่มรายรับค้างรับ

 • ปรับปรุงการเพิ่มรายการยืมเงินให้แสดงรายละเอียดมากขึ้นและสามารถเพิ่มหนี้สิน

v5.3.7 - 18 Apr 2020

Added

 • เพิ่มการทดสอบการเชื่อมต่อ server ที่เมนูเกี่ยวกับ

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดหมวดหมู่

Improved

 • ปรับปรุงเมนูจัดการอุปกณ์ (สามารถล็อคอินได้ 3 เครื่อง)

v5.3.5 - 16 Apr 2020

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเปลี่ยนบัญชีแล้วหน้าภาพรวมไม่ถูกอัพเดท

 • แก้ไขข้อผิดพลาดไม่สามารถรับเงินรายรับค้างรับ

v5.3.2 - 16 Apr 2020

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มรายการแล้วไม่อัพเดทเงินสดในภาพรวม (ใน iPad/Tablet)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดสร้างรายการชำระด้วยบัญชีธนาคารแล้วไม่เพิ่มรายการ

v5.3.1 - 14 Apr 2020

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากตั้งค่าแอพครั้งแรกแล้ว กด back จะกลับไปหน้า login

 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มรายการยืมเงินแล้วไม่แสดงหน้าเพิ่มรายรับค้างรับ

v5.3.0 - 13 Apr 2020

Added

 • เพิ่มเครื่องคิดเลขช่วยให้สามารถคำนวณจำนวนในหน้าเพิ่มรายการ

 • เพิ่มสรุปจากแท็ก รองรับสรุปแท็กเป็นภาพรวมรายรับรายจ่าย / สรุปแยกตามแท็ก / สรุปรายรับรายจ่ายตามหมวดหมู่จากแท็ก / สรุปหมวดหมู่ย่อยตามแท็ก / แสดงรายการจากแท็ก

 • เพิ่มข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ร้านค้า

Fixed

 • แก้ปัญหาเพิ่มรายการแล้วไม่สามารถเพิ่มเป็นหนี้สินหรือรายรับค้างรับ

Improved

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงรายการเป็นแบบ dynamic มากขึ้น

v5.2.0 - 10 Apr 2020

Added

 • เพิ่มเมนูบัตรเครดิต สามารถกำหนดวงเงินและกำหนดหนี้สินได้ (จำกัด 5 รายการในเวอร์ชันฟรี)

 • สามารถ นำเข้า/ส่งออกไฟล์สำรองข้อมูล รองรับข้อมูลบัตรเครดิต

 • เพิ่มจำนวนคงเหลือในหน้าสรุปตาราง ของสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี

Fixed

 • แก้ไขหน้าตั้งค่าแสดงผลไม่ถูกต้องในแท็บเลต

 • แก้ไขปัญหาการจัดเรียงบัญชีธนาคาร

 • แก้ไขปัญหาเพิ่มรายการแล้วไม่แสดงผลในหน้ารายการของฉัน

v5.1.0 - 7 Apr 2020

Added

 • เพิ่มความสามารถอัพโหลดเพื่อสำรองข้อมูล (จำเป็นต้องสมัคร subscription ก่อน)

 • เพิ่มหน้าร้านค้าสำหรับ Backup subscription

 • เพิ่มทางทางลัดการเปิดรายงานสรุปในหน้าแรก (ไอคอนบนขวา)

 • เพิ่มทางทางลัดการอัพโหลดในหน้ารายการ (ไอคอนบนขวา)

Fixed

 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถจัดเรียงหมวดหมู่รายรับ

Improved

 • ปรับปรุงหน้าหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย สามารถปัด-ซ้ายขวา

v5.0.24 - 5 Apr 2020

Fixed

 • แก้ไขหน้า dialog สรุปต่างๆไม่แสดงภาษาไทย

 • แก้ไขการแสดงหมวดหมู่ไม่ถูกต้องในหน้าหมวดหมู่ย่อย

v5.0.22 - 4 Apr 2020

Fixed

 • แก้ปัญหาไม่แสดงภาษาไทย ในหน้ารายการแบบ Grid , List

 • แก้ปัญหาหมวดหมู่ “คืนเงิน” ไม่แสดง

 • แก้ปัญหาการเปลี่ยนศักราช

Improved

 • เปลี่ยนตัวเลือกของการเลือกเวลาเป็นแบบ 24 ชม.

v5.0.20 - 4 Apr 2020

Added

 • เพิ่มหน้าร้านค้าสำหรับการติดต่อ (สำหรับ Android)

 • เพิ่มการตรวจสอบประวัติการซื้อและเปิดใช้งานความสามารถที่เคยซื้อโดยอัตโนมัติ (สำหรับ Andorid)

v5.0.18 - 3 Apr 2020

Added

 • เพิ่มความสามารถการจัดเรียงในหน้า หมวดหมู่ / บัญชีธนาคาร / แท็ก

Fixed

 • แก้ไขปัญหาหน้าจอว่างเปล่าหลังจากเพิ่มหมวดหมู่ย่อย

v5.0.3 - 5 Jan 2020

Added

 • ตัวเลือกสรุปแต่ละหมวดหมู่

 • ตัวเลือกสรุปรวมแต่ละเดือน / ปี

 • ตัวเลือกสรุปหมวดหมู่แต่ละเดือน / ปี

v5.0.0+beta - 2 Jan 2020

จุดเริ่มต้นของ Wallet Story